პოლიტიკა

main__img

პოლიტიკა

10 მიზეზი, თუ რატომ უნდა გადადგას ქალმა პირველი ნაბიჯი - თქვენ რას ფიქრობთ?

რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა

მასობრივი, პოპულარული კულტურა, ანუ პოპ კულტურა წარმოადგენს იდეების, პერსპექტივების, დამოკიდებულებებისა და სხვა ფენომენების ერთობლიობას, რომლებიც ბატონობენ მეოცე საუკუნის შუიდან დასავლურ კულტურაში, იმავე საუკუნის ბოლოდან კი გლობალურ მეინსტრიმ კულტურაში. მასმედიის გავლენის დამსახურებით პოპ კულტურა აღწევს ინდივიდების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პოპ კულტურის ყველაზე გავრცელებული კატეგორიებია გართობა (ფილმები, მუსიკა, ტელევიზია, თამაშები), სპორტი, სიახლეები, პოლიტიკა, მოდა და ტექნოლოგია.

main__img

პოლიტიკა

10 მიზეზი, თუ რატომ უნდა გადადგას ქალმა პირველი ნაბიჯი - თქვენ რას ფიქრობთ?

რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა

მასობრივი, პოპულარული კულტურა, ანუ პოპ კულტურა წარმოადგენს იდეების, პერსპექტივების, დამოკიდებულებებისა და სხვა ფენომენების ერთობლიობას, რომლებიც ბატონობენ მეოცე საუკუნის შუიდან დასავლურ კულტურაში, იმავე საუკუნის ბოლოდან კი გლობალურ მეინსტრიმ კულტურაში. მასმედიის გავლენის დამსახურებით პოპ კულტურა აღწევს ინდივიდების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პოპ კულტურის ყველაზე გავრცელებული კატეგორიებია გართობა (ფილმები, მუსიკა, ტელევიზია, თამაშები), სპორტი, სიახლეები, პოლიტიკა, მოდა და ტექნოლოგია.